Oferta

  Kominki


neoklasycyzm

kominek
technika: marmur
Wymiary:   wys.:  124.0  [cm]       szer.:  150.0  [cm]

neoklasycyzm

kominek
technika: marmur
Wymiary:   wys.:  121.0  [cm]       szer.:  145.0  [cm]

neoklasycyzm

kominek
technika: marmur
Wymiary:   wys.:  110.0  [cm]       szer.:  160.0  [cm]