Tytuł: Portret kobiety
Autor: Kwiatkowski Jaksa Teofil Antoni (1809 - 1891)
data powstania: 1843 rok
wymiary:
wys.:  37.0  [cm]       szer.:  27.0  [cm]
technika: pastel, akwarela, gwasz na papierze
sygnatura: p/d.: T Kwiatkowski / Avignon 1843O autorze:
Wybitny malarz romantyczny.

W latach 1825 – 1830 studiował malarstwo na Oddziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego u Antoniego Brodowskiego oraz Antoniego Blanka. Od 1827 roku był równocześnie studentem Instytutu Pedagogicznego w Warszawie. Jako podporucznik 4 pułku piechoty liniowej brał udział w powstaniu listopadowym. Po upadku powstania, Kwiatkowski przedostał się do Francji, gdzie otrzymał status emigranta. Artysta dzięki wsparciu Towarzystwa Pomocy Naukowej w Paryżu, kierowanej przez Adama Czartoryskiego, Karola Kniaziewicza, Ludwika Platera i Adama Mickiewicza, kontynuował studia artystyczne. Od 1832 roku uczył się malarstwa w prywatnych pracowniach Koeniga, A. Toussainta, a od 1835 roku  na Wydziale Malarstwa i Litografii Polskiego Towarzystwa Politechnicznego, którego był współzałożycielem razem z Józefem Kurowskim, Antonem i Władysławem Oleszczyńskimi oraz  Fryderykiem Chopinem. W 1836 roku studiował w prywatnej pracowni Leona Cogniet’a.

Lata czterdzieste spędził artysta podróżując po Francji, malując pejzaże z miejsc, w których przebywał. Dla Kwiatkowskiego ulubionym motywem stała się wówczas rozległa panorama Avinionu. Kwiatkowski od początku swojego pobytu we Francji związany był z emigracją polską zwłaszcza z kręgiem Hotelu Lambert. Pod wpływem tego środowiska malował akwarele poświęcone pamięci powstania listopadowego, a później styczniowego. Wytworzył tym samym typ romantycznej martyrologii narodowej jeszcze przed Arturem Grottgerem. Przykładami są prace: „Rozbitkowie” z 1846 roku, „Alegoria Polski” z 1857 roku i „Pożegnanie” oraz „Rozpaczające kobiety” z 1885 roku.

W latach sześćdziesiątych XIX wieku Kwiatkowski powrócił do malarstwa krajobrazowego. Na szczególną uwagę zasługują podobizny osób bliskich artyście, portrety między innymi Adama Mickiewicza oraz Fryderyka Chopina, którego trzy pośmiertne wizerunki wykonane przez Kwiatkowskiego stały się prototypami późniejszych pamiątkowych wizerunków kompozytora. W Muzeum Narodowy w Poznaniu znajdują się dwie wersje obrazu „Polonez Chopina (Bal w Hotelu Lambert)”.