Tytuł: Dziewczynki piorące przy studni
Autor: Stankiewicz Aleksander (1824 - 1892)
data powstania: XIX w.
wymiary:
wys.:  57.0  [cm]       szer.:  36.0  [cm]
technika: olej na płótnie
sygnatura: niesygnowanyO autorze:
Edukację artystyczną rozpoczął pod okiem Jana Feliksa Piwarskiego w warszawskim Gimnazjum Gubernialnym, w którym Piwarski był nauczycielem rysunku. Od 1835 roku kształcił się w prywatnej szkole malarskiej Aleksandra Kokulara, uczył się też u Franciszka Lampiego. Dzięki wsparciu ministra sekretarza stanu Królestwa Polskiego w 1844 roku rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Studiował m.in. w pracowni T. Markowa. W pierwszym roku studiów otrzymał wyróżnienie za portret, a w następnym roku dwa srebrne medale również za portrety. W 1846 roku Akademia nadała mu tytuł „niekłassnyj chudożnik". Następnie wyjechał do Rzymu, gdzie namalował obraz Pius XI błogosławiący lud, za który otrzymał Order św. Sylwestra. W połowie lat pięćdziesiątych wykonał trzy kompozycje ołtarzowe dla kościoła w Czernihowie.

Jako tajny emisariusz w 1865 roku trafił do niewoli i był sądzony w Niemirowie z wyrokiem 10 lat ciężkich robót na Syberii. Artysta został zesłany nad Bajkał do pracy przy budowy drogi, następnie katorgę odbywał w Aleksandrowsku, a potem w Usolu. W trakcie zesłania Stankiewicz swoimi rysunkami zarabiał na utrzymanie. Kilka z nich zakupił książę Włodzimierz Czetwertyński i opublikował je w późniejszych wspomnieniach wydanych w Poznaniu pt. Na wozie i pod wozem.W 1877 roku P. M. Tretiakow nabył obraz Stankiewicza Włoszka z dzieckiemdo swoich zbiorów.

Ostatnie lata życia artysta spędził w atelier Henryka Siemiradzkiego, który wykonał jego portret, znajdujący się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.